مقایسه اکسچنجرها

در جدول زیر، لیست صرافی های اینترنتی ریالی یا ایکس چنجرهای ریال ، آورده شده است. برای مقایسه و شناخت کلی از ایکس چنجرها، این جدول، اطلاعات لازم را به شما خواهد داد. در صورتی که قصد کسب اطلاعات کامل و دقیق راجع به هر کدام از ایکس چنجرها را دارید، می‌توانید روی گزینه بررسی ایکس چنجر کلیک کرده و به صفحه اختصاصی و مربوط به آن بروید.

لیست صرافی های اینترنتی ریالی ❤️ مقایسه بهترین اکسچجنرها

جدیدترین پیشنهادات جذاب فارکس

دوره آموزش حرفه‌ای و رایگان ایچیموکو

پیگیری شکایات از اکسچنجرها

لوگونام اکسچنجرسال تاسیساسپرد
(کارمزد)
امنیت (1-10)کیف پول اختصاصیمبادله تترامتیاز کلینقد و بررسی
لیست صرافی های اینترنتی ریالی ❤️ مقایسه بهترین اکسچجنرهاتاپ چنج2007 میلادیمتوسط8دارددارد7.7بررسی و ثبت نام تاپ چنج
لیست صرافی های اینترنتی ریالی ❤️ مقایسه بهترین اکسچجنرهاایرانیکارت1391 خورشیدینسبتا پایین7.1ندارددارد7بررسی و ثبت نام ایرانیکارت
لیست صرافی های اینترنتی ریالی ❤️ مقایسه بهترین اکسچجنرهاکارتی شو1398 خورشیدیپایین6دارددارد6.9بررسی و ثبت نام کارتی شو
لیست صرافی های اینترنتی ریالی ❤️ مقایسه بهترین اکسچجنرهاکافه ارز1398 خورشیدیمتوسط و زیاد5.9ندارددارد6.2بررسی و ثبت نام کافه ارز
لیست صرافی های اینترنتی ریالی ❤️ مقایسه بهترین اکسچجنرهااکسچنجر پرو1397متوسط و پایین6دارددارد6.2بررسی و ثبت نام اکسچنجرپرو
لیست صرافی های اینترنتی ریالی ❤️ مقایسه بهترین اکسچجنرهافارسی چنج1397 خورشیدیمتوسط و زیاد6.1ندارددارد6.1بررسی و ثبت نام فارسی چنج
لیست صرافی های اینترنتی ریالی ❤️ مقایسه بهترین اکسچجنرهاآریا پی1400 خورشیدیمتوسط5.7دارددارد6.1بررسی و ثبت نام آریاپی
لیست صرافی های اینترنتی ریالی ❤️ مقایسه بهترین اکسچجنرهادلارکده2007 میلادیمتوسط7.1ندارددارد6بررسی و ثبت نام دلارکده
لیست صرافی های اینترنتی ریالی ❤️ مقایسه بهترین اکسچجنرهاWMFA2007 میلادیپایین7ندارددارد6بررسی و ثبت نام WMFA
لیست صرافی های اینترنتی ریالی ❤️ مقایسه بهترین اکسچجنرهانوین پرداخت1400 خورشیدیمتوسط5.6ندارددارد5.9بررسی و ثبت نام نوین پرداخت
لیست صرافی های اینترنتی ریالی ❤️ مقایسه بهترین اکسچجنرهادانش پرداخت1396 خورشیدیمتوسط6.2نداردندارد5.5بررسی و ثبت نام دانش پرداخت
لیست صرافی های اینترنتی ریالی ❤️ مقایسه بهترین اکسچجنرهاپانی پی1394 خورشیدیغیرشفاف6.5ندارددارد5.5بررسی و ثبت نام پانی پی
لیست صرافی های اینترنتی ریالی ❤️ مقایسه بهترین اکسچجنرهامیهن پرداخت1387 خورشیدیمتوسط7.1نداردندارد5.3بررسی و ثبت نام میهن پرداخت
لیست صرافی های اینترنتی ریالی ❤️ مقایسه بهترین اکسچجنرهانیک پرداخت1397 خورشیدیمتوسط6ندارددارد5.2بررسی و ثبت نام نیک پرداخت
لیست صرافی های اینترنتی ریالی ❤️ مقایسه بهترین اکسچجنرهاتهران کردیت کارتنامشخصمتوسط و زیاد5.5نداردندارد5.2بررسی و ثبت نام تهران کردیت
لیست صرافی های اینترنتی ریالی ❤️ مقایسه بهترین اکسچجنرهامستر اکسچنجر1398 خورشیدیمتوسط و زیاد6ندارددارد5.1بررسی و ثبت نام مستر اکسچنجر
لیست صرافی های اینترنتی ریالی ❤️ مقایسه بهترین اکسچجنرهاپی 981398 خورشیدیمتوسط5.8نداردندارد5.1بررسی و ثبت نام پی98
لیست صرافی های اینترنتی ریالی ❤️ مقایسه بهترین اکسچجنرهاصرافی پلاسنامشخص
زیاد4.7ندارددارد4.5بررسی و ثبت نام صرافی پلاس

هشتصد اولین و تنها تیم ارائه دهنده خدمات مربوط به مقایسه اکسچنجرها ( صرافی های ریالی ) در ایران است.تا به حال به علت فقدان یک مرجع معتبر جهت مقایسه صرافی های فعال در کشور، کاربران می بایست وقت زیادی را صرف جستجوی بهترین و ایمن ترین اکسچنجر های ایران می کردند اما هشتصد با به کارگیری نیروهای متخصص سعی در ارائه محتوای منصفانه و واقع بینانه درباره هریک از اکسچنجرها نموده تا کاربران به راحتی بتوانند مقایسه خود را انجام داده و فعالیت خود را آغاز نمایند.