منوی دسته بندی

سرمایه گذاری

همکاری آنلاین

همکاری آنلاین با سایت هشتصد

در راستای گسترش افزایش امنیت و شفافیت در فرهنگ سرمایه گذاری و به منظور ایجاد فرصت کسب درآمد و همکاری آنلاین با ما، برای افراد علاقمندبه همکاری، پیشنهاد ویژه‌ای را…

صندوق سرمایه گذاری مشاع

صندوق سرمایه گذاری مشاع شرکت‌های سرمایه‌گذاری به ثبت رسیده ای هستند که سبد ثابت و مشخصی از سهام و سایر اوراق بهادار را خریداری و نگهداری می نمایند. این صندوق…