منوی دسته بندی

سرمایه گذاری

Our partnership proposal to attract investors

In this article, I will introduce you to the potential of advertising and attracting capital in an attractive way In Iran, people are very interested in various investments and always…

همکاری آنلاین

همکاری آنلاین با سایت هشتصد

در راستای گسترش افزایش امنیت و شفافیت در فرهنگ سرمایه گذاری و به منظور ایجاد فرصت کسب درآمد و همکاری آنلاین با ما، برای افراد علاقمندبه همکاری، پیشنهاد ویژه‌ای را…

صندوق سرمایه گذاری مشاع

صندوق سرمایه گذاری مشاع شرکت‌های سرمایه‌گذاری به ثبت رسیده ای هستند که سبد ثابت و مشخصی از سهام و سایر اوراق بهادار را خریداری و نگهداری می نمایند. این صندوق…