منوی دسته بندی

سرمایه گذاری

bruxis

Bruxis LTD Investment Company – Crypto Investment

Over the past decade, cryptocurrency trading has become a popular activity for millions of people. The increasing popularity of cryptocurrencies worldwide has not bypassed Iran. Investors, that want to make…

همکاری آنلاین

همکاری آنلاین با سایت هشتصد

در راستای گسترش افزایش امنیت و شفافیت در فرهنگ سرمایه گذاری و به منظور ایجاد فرصت کسب درآمد و همکاری آنلاین با ما، برای افراد علاقمندبه همکاری، پیشنهاد ویژه‌ای را…

صندوق سرمایه گذاری مشاع

صندوق سرمایه گذاری مشاع شرکت‌های سرمایه‌گذاری به ثبت رسیده ای هستند که سبد ثابت و مشخصی از سهام و سایر اوراق بهادار را خریداری و نگهداری می نمایند. این صندوق…

BRUXIS.COM هشتصد مسئولیتی در قبال سایت‌های تبلیغ شده نخواهد داشت.