تخمین ارزش ذاتی سهام

وجود تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران منطقی می‌تواند در ایجاد استقلال در تغییرات متوالی قیمت کمک نماید.در یک دنیای پویا همیشه اطلاعات جدیدی که باعث تغییر در ارزش اوراق بهادار شود، وجود دارد.
بنابراین فردی که توانایی پیش بینی اطلاعات جدید و ارزیابی را داشته باشد،می تواند سودی بیش از میانگین افرادی که استعداد این کار را ندارند، به دست آورد.
این مسئله هیچ تناقضی با فرضیات الگوی گردش تصادفی ندارد،چون سود آنها ناشی از استعداد و توانایی در پیش بینی است.
بنابراین می توان اطمینان داشت که قیمت ها در بازار،بهترین تخمین ارزش ذاتی سهام هستند .

از طرف دیگر شکل تابع توزیع تغییرات قیمت می‌تواند حائز اهمیت باشد. چرا که شکل تابع توزیع تغییرات قیمت، یک عامل اصلی در تعیین میزان وجود خطر سرمایه‌گذاری در سهام عادی است.
برای مثال هر چند که دو تابع توزیع احتمال،ممکن است دارای میانگین مشابهی باشند،اما احتمال تغییرات در یکی ممکن است زیادتر از دیگری باشد.

از دیدگاه علمی نیز این مسئله قابل بحث و بررسی است.
برای مثال اگر تغییرات قیمت بسیار زیاد باشد،می توان نتیجه گرفت که ساختار اقتصادی (که خود باعث تغییرات قیمت است) در طول زمان به صورت متوالی و ناگهانی و تصادفی تغییر می نماید، و در صورتی که تابع توزیع دارای پراکندگی زیاد باشد،می توان استنتاج نمود که این پراکندگی در اثر تغییر پذیری در فرآیند ایجاد اطلاعات جدید بوده است.

بنابر این در بازارهای پویا، تخمین ارزش ذاتی سهام بسیار راحت تر از بازارهای غیر شفاف در اقتصادهای بیمار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *