منوی دسته بندی

نمودار سازمانی بورس تهران

سازمان بورس ایران

تصویر زیر چارت یا نمودار سازمانی بورس اوراق بهادار تهران را نشان می‌دهد همانگونه که دیده می‌شود پس از مجمع عمومی و هیئت مدیره دبیر کل قرار دارد که مسئول نظارت بر سایر سطوح سازمانی است.

چازت سازمانی بورس تهران
چارت سازمانی سازمان بورس ایران

بر اساس ماده ۲ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵ ارکان بورس شامل شورای بورس، هیات داوری، بورس هیات پذیرش و سازمان کارگزاران است.

(برگرفته از کتاب بورس اوراق بهادار نوشته استاد زکیه شوشتریان)

دیدگاهتان را بنویسید