محدودیت مربوط به انجام معاملات در بورس

محدودیت مربوط به انجام معاملات

بازارگردانان ویژه در انجام معاملات سهام با سه محدودیت روبرو هستند. این محدودیت‌ها شامل حداکثر دامنه قیمت،حداقل حجم معامله او به آن ارائه سفارش است.

حداکثر اختلاف میان قیمت خرید و قیمت فروش سهام که بازارگردان ویژه موظف است میان این دو قیمت به داد و ستد بپردازد را حداکثر دامنه قیمت می‌نامند. تعیین حداکثر دامنه قیمت نوسانات قیمت سهام را محدود می نماید ضمن آنکه بازارگردان از تفاوت قیمت خرید و فروش منتفع می گردد.

حداقل تعداد سهامی که بازارگردان موظف است در هر سفارش خود عرضه یا تقاضا کند نیز حداقل حجم معامله است. حداقل حجم معامله علاوه بر حفظ نقدشوندگی سهام قدرت تاثیرگذاری بازارگردان بر بازار را نیز تامین خواهد نمود.

زمان ارائه سفارش نیز زمانی است که بازارگردان موظف به وارد کردن سفارش خود به سیستم معاملاتی است این واسطه‌های مالی به منظور حفظ ثبات قیمت و نقدشوندگی بازار در فواصل زمانی معینی سفارشات خود را وارد سیستم معاملات کرده یا در شرایطی که تغییرات قیمت از دامنه تعیین شده پیشی گیرد پاسخگوی عرضه یا تقاضای بازار است.

در ارتباط با نقدشوندگی سهام با کمترین هزینه و در کمترین زمان ممکن می توان به چهار بعد آن اشاره نمود:

الف-عرض بازار: عرض بازار به عنوان شکاف بین قیمت خرید و فروش سهام مطرح است که در آن هزینه‌های معاملاتی نیز وجود دارند.هر چه تفاوت بین این دو قیمت کمتر باشد بیانگر این مطلب است که سهم به قیمت ذاتی خود نزدیک تر و هزینه‌های معاملاتی آن کمتر است و در نتیجه نقدینگی آن بیشتر است.

ب-عمق بازار: هرچه تعداد یک سهم مشخص در حجم بالا و به قیمت یکسان مورد معامله قرار گیرد دلیل بر عمیق بودن بازار و نقدشوندگی بالای آن سهم است. تصویر رابطه بین قیمت و تعداد سهام معامله شده با عرض و عمق بازار سهام را نشان می دهد.

همانگونه که در تصویر نیز مشاهده می شود هر قدر فاصله بین نمودار عرضه و تقاضا کمتر باشد و تعداد سهام معاملاتی در حجم معاملاتی انجام گیرد نشان از نقدینه بودن سهم دارد. البته در عین حال می توان گویای این مطلب نیز باشد که قیمت معاملاتی سهم نزدیک به ارزش ذاتی آن است.

ج-سرعت برگشت پذیری: بیانگر سرعت بازگشت قیمت معاملاتی سهم به قیمت ذاتی خود در کوتاه ترین زمان ممکن است این ویژگی عمده زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که سهامداران ناآگاه با انجام معاملات نامتعارف باعث ایجاد فاصله قیمت سهم از ارزش ذاتی آن می‌گردند. البته این مسئله خود موید این مطلب است که بازار سهام در عین رقابتی بودن بازاری متعادل و پایدار نیز است که قیمت توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین شده و در صورت تغییر قیمت، قیمت ها به سرعت به قیمت تعادلی خود برمیگردند.

د-سرعت انجام معامله: عبارت از زمان انجام یک معامله در یک حجم مشخص و با هزینه ای مشخص است به گونه‌ای که هر چه مدت زمان کمتر و سرعت انجام معامله در هر لحظه از زمان بیشتر باشد نشان از نقدینه تر بودن سهم دارد.

بدین ترتیب بازارگردان ویژه با حضور خود در بازار و تلاش در نزدیک نمودن قیمت بازار اوراق بهادار به قیمت نهایی آنها به نقدشوندگی اوراق سرعت برگشت پذیری،سرعت انجام معامله،افزایش عمق بازار و کاهش عرضه بازار کمک شایان توجهی می نمایند.(برای بهتر دیدن تصویر روی آن کلیک کنید)

محدودیت مربوط به انجام معاملات در بورس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *