تئوری قیمت گذاری آربیتاژ

با توجه به آن که در CAPM،تنها،شاخص بازار تعیین کننده ریسک و بازده اوراق بهادار است، در سال ۱۹۷۶ (راس) یک مدل جایگزین برای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تحت عنوان مدل قیمت گذاری آربیتراژ (APT) ارائه نمود. شاید چالشی ترین مدل در ارتباط باCAPM، مدل قیمت گذاری آربیتراژ باشد.

مدل قیمت گذاری آربیتراژ یک مدل قیمت گذاری است که بازدهی را به صورت یک رابطه خطی با چند سازه اساسی و کلان اقتصادی مدل‌سازی می‌کندو به عبارت دیگر عواملی که باعث ایجاد تفاوت بین بازدهی اوراق بهادار مختلف می‌شود را نشان می دهد. قیمت دارایی ها نیز بر اساس تنزیل جریانات نقدی مورد انتظار دارایی‌ها و با توجه به نرخ تنزیل به دست آمده از مدلAPT محاسبه می شود. پایه و اساس مدل قیمت گذاری آربیتراژ قانون قیمت واحد است. به عبارتی دو دارایی که دارای ریسک و بازدهی مشابهی باشند نمی توانند با قیمت های متفاوتی معامله شوند و آرمیتاژ تعادل را در بازار بین ریسک و بازدهی ایجاد می کند. بر اساس این مدل،سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری بر روی دارایی ها،انتظار دریافت بازدهی دارند که به چند عامل بستگی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *