کارایی بازار شفاف بورس

بازار شفاف ” به طور کلی فرضیه کارایی بازار سرمایه، همان فرضیه تعادل رقابتی است که برای بازار دارایی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی از مهمترین جنبه های فرضیه تعادل رقابتی،قانون مزایای رقابتی ریکاردین است.

که در آن،مزایای رقابتی شامل تفاوت بهره وری در بین تولید کنندگان است.

در بازار سرمایه، مزایای رقابتی تفاوت در میزان اطلاعاتی است که هر یک از سرمایه گذاران دارا هستند.

کارایی بازار اوراق بهادار،به طور کلی از سه جنبه مورد بررسی قرار می گیرد:

کارایی تخصیص

کارایی تخصیص به مفهوم تخصیص سرمایه به صورت بهینه است.
به روشی که هیچ کدام از مشارکت کنندگان در بازار نتوانند سود غیر عادی به دست آورند.

در صورتی که بازاری از نظر تخصیص کارایی داشته باشد،سرمایه گذارانی که خطر یکسانی را می پذیرند، باید بازه ی کسانی را نیز به دست آورند.

سرمایه‌گذاران اغلب مایلند که در معاملات خود برای کسب بازده، حتی الامکان خطر کمی را تحمیل نمایند، و در یک بازار کار را که احتمال عدم پرداخت سود سهام یا عدم نقدینگی و فروش اوراق بهادار وجود دارد، تمایل آنها به سرمایه گذاری کمتر خواهد بود.

کارایی عملیاتی

کارایی عملیاتی در ارتباط با هزینه های انتقال سرمایه از پس‌انداز کننده به استفاده کننده از سرمایه است.
یک بازار وقتی از نظر عملیاتی کارآ است که هزینه های واقعی که در جریان تخصیص ایجاد می شوند،به حداقل میزان برسند.

کارایی اطلاعاتی

کارایی اطلاعاتی، به مفهوم ارائه اطلاعات شفاف،دقیق و به موقع در بازار است.
به طوری که تمام سرمایه‌گذاران فرصت برابر جهت کسب اطلاعات داشته باشند و اطلاعات در هر لحظه از زمان،بر روی قیمت اوراق بهادار تاثیر خود را بگذارد.
برای داشتن بازار شفاف، چنین آیتم هایی بسیار پر اهمیت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *