انواع تحلیل صورت های مالی در بورس

سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار یا شرکت‌های مشاوره سرمایه گذاری و افراد حرفه ای،بر اساس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس،وضعیت مالی شرکت ها را می توانند مشخص نموده و با مقایسه وضعیت مالی شرکتها اقدام به تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری بنمایند. به طور کلی سه روش جهت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد:
۱- روش تحلیل شاخصی(روش افقی)
۲- روش تحلیل هم مقیاس (روش عمودی)
۳-روش نسبت های مالی

روش تحلیل شاخصی

در این روش روند تغییرات حساب‌های مختلف از طریق مقایسه صورت‌های مالی شامل ترازنامه،صورتحساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد،برای چند دوره مالی،نشان داده می شود.در صورتی که تعداد سوال های تحت بررسی بیش از سه سال باشد،نباید یک سال را به عنوان سال پایه در تحلیل شاخص ای استفاده نمود.بدین ترتیب ابتدا سالی را که شرکت در شرایط عادی بوده است را به عنوان سال پایه در نظر گرفته و سپس مبالغ مربوط به سال‌های بعدی را بر طبق فرمول زیر بر مبالغ سال پایه تقسیم می نماییم.

برگرفته از کتاب بورس اوراق بهادار استاد زکیه شوشتریان

انواع تحلیل صورت های مالی در بورس
فرمول روش تحلیل شاخصی
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *