ارزش یابی اوراق بهادار

یکی از مهمترین وظایف بورس اوراق بهادار ایجاد بازار کارا به گونه ای است که قیمت اوراق بهادار در آن به صورت عادلانه و منطقی تعیین گردیده و قابلیت تبدیل به وجه نقد شدن اوراق بهادار به راحتی وجود داشته باشد. در این صورت سرمایه گذاران با ارزشیابی اوراق بهادار و مقایسه این ارزیابی با قیمتهای اوراق بهادار در بازار می توانند اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار به نمایند به طوری که اوراق بهاداری که ارزش آن از قیمت بازار بیشتر است را خریداری و اوراق بهاداری که ارزش آن از قیامت بازار کمتر است، به فروش برساند.

به طور کلی ارزش اوراق بهادار برابر است با مجموع ارزش فعلی عایدات آتی آن اوراق. ارزش اوراق بهادار به دلیل عایداتی است که به آن تعلق میگیرد. عایدات مربوط به اوراق قرضه در دوره‌های آتی شامل بهره های مشخص در مقاطع زمانی معین و ارزش اسمی اوراق قرضه است که در پایان زمان سررسید توسط دارندگان اوراق قرضه دریافت می شود. عایدات مربوط به سهام نیز شامل سود نقدی سالانه و قیمت فروش در زمانی که سرمایه‌گذار قصد فروش آن سهام را دارد است.

در زمان ارزشیابی اوراق بهادار توجه به این نکته حائز اهمیت است که ارزش اوراق بهادار با مجموع عایدات دوره‌های آتی برابر نیست زیرا ارزش عایدات در زمان های آینده به دست می آید با ارزش امروز آنها برابر نیست. لذا سرمایه گذاران باید به جهت تعیین ارزش اوراق بهادار به ارزش زمانی پول و ارزش فعلی عایدات توجه نمایند.

بدین ترتیب به منظور تعیین ارزش اوراق بهادار باید میزان جریان نقدی ناشی از اوراق بهادار به همراه زمان دریافت آنها را تعیین نموده و سپس با توجه به نرخ تنزیل مجموع ارزش فعلی عایدات آتی را محاسبه نمود. نرخ تنزیل بر اساس ریسک سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار مختلف متفاوت خواهد بود.اگر جریان نقدی حاصل از سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار کاملا مطمئن و بدون خطر باشد نرخ تنزیل با نرخ بهره بدون ریسک برابر خواهد بود و معمولاً نرخ بهره بانکی به عنوان نرخ تنزیل به کار برده میشود.اما به منظور سرمایه‌گذاری بر روی اوراق بهاداری که توام با ریسک است نرخ تنزیل شامل نرخ بهره بدون ریسک و صرف ریسک خواهد بود.

صرف ریسک+نرخ بهره بدون ریسک=نرخ تنزیل (نرخ بازده مورد انتظار)

صرف ریسک عبارت است از تفاوت بین سرمایه گذاری بدون ریسک و سرمایه گذاری توام با خطر و عدم اطمینان.بدین ترتیب هر قدر که ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار خاصی بالاتر باشد نرخ بازده مورد انتظار نیز بالاتر خواهد بود.

برگرفته از کتاب بورس اوراق بهادار نوشته استاد زکیه شوشتریان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *