منوی دسته بندی
مشاوره سرمایه گذاری آنلاین

مشاوره سرمایه گذاری آنلاین

به منظور آگاهی بخشی از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین کمک به شما در جهت بهبود و ارتقاء وضعیت اقتصادی، در سایت هشتصد فرصت مشاوره رایگان سرمایه گذاری را در اختیار دارید.
بعد از تکمیل فرم زیر و ارسال آن، تیم هشتصد با در نظر گرفتن جوانب مختلف، به بررسی اطلاعات شما می‌پردازد و بسته‌ی پیشنهادی، جهت سرمایه گذاری های متفاوتی که متناسب با شرایط شما باشد، برایتان ارسال خواهد شد.
پرواضح است که شما هرچه میزان انتظارتان از بازده سرمایه گذاری بیشتر باشد، می‌بایست ریسک بالاتری را بپذیرید.
در قسمت میزان سرمایه بهتر است تمام سرمایه ی نقدی که در اختیار دارید را بنویسید، تا بتوانیم برنامه‌ی بهتری را برای شما در نظر بگیریم. مشخصا در بسته پیشنهادی ما، ممکن است بخش زیادی از سرمایه‌ی شما را، با پیشنهاد نگهداشت امن در نظر بگیریم، که احتمالا امن ترین حالت را سپرده بانکی می‌دانیم.
سرمایه گذاری ها از لحاظ بازدهی و ریسک به چند درجه مختلف تقسیم می‌شوند که با توجه به شرایط شما، به آن‌ها خواهیم پرداخت. امید که به شما در جهت رسیدن به اهداف مالی کمک کرده باشیم.