منوی دسته بندی

تحلیل تکنیکال چیست؟

به سبکی از تحلیل بازار که براساس رفتار گذشته قیمت ،سعی در پیش بینی آینده قیمت را دارد،تحلیل تکنیکال میگویند.
به بیان دیگر: معامله گر بازار مالی با ابزارهایی که در اختیار دارد قیمت های گذشته بازار را ،مورد بررسی قرار داده و میکوشد آینده قیمت را حدس بزند .اغلب از معامله گرانی که به سبک تکنیکال ،بازار را تحلیل میکنند،به عنوان چارتیست یاد میشود.
تحلیل تکنیکال درهر بازاری که متاثر از قدرت ونیروی فروشندگان و خریداران (عرضه و تقاضا) باشد میتواند مورد استفاده قرار گیرد .
سایت چارت آنالیز به مرور و بصورت مستمر آموزش فنون و روش های استاندارد و نوین تحلیل تکنیکال را در اختیار شما قرار خواهد داد .
تحلیل تکنیکال چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید